settlement, prehistory, history-7668574.jpg

Moj prvý článok

Osamelosť Výskyt samoty, ktorá može spôsobovať depresiu vo vyššom veku ovplyvňujú rôzne faktory.Pre jej včasný záchyt je preto potrebné tieto faktory poznať a následne aktívne vyhľadávať. Nazáklade dostupných odborných poznatkov patria k najvýznamnejším rizikovým faktoromvzniku depresie u seniorov napr. choroba, bolesť, disabilita, osamelosť, kognitívna porucha,lieky, úmrtie blízkej osoby, nízky socioekonomický status, ženské pohlavie ai. Stresujúcefaktory, …

Moj prvý článok Čítajte viac »