settlement, prehistory, history-7668574.jpg

Moj prvý článok

Osamelosť

Výskyt samoty, ktorá može spôsobovať depresiu vo vyššom veku ovplyvňujú rôzne faktory.
Pre jej včasný záchyt je preto potrebné tieto faktory poznať a následne aktívne vyhľadávať. Na
základe dostupných odborných poznatkov patria k najvýznamnejším rizikovým faktorom
vzniku depresie u seniorov napr. choroba, bolesť, disabilita, osamelosť, kognitívna porucha,
lieky, úmrtie blízkej osoby, nízky socioekonomický status, ženské pohlavie ai. Stresujúce
faktory, na ktoré môže depresia nadväzovať je strata partnera, priateľov, strata stáleho kontaktu
s potomkami, strata kariéry, telesného zdravia, sebestačnosti, konflikty vo vzťahoch (s
partnerom, potomkami, okolím), učenie sa novej role v živote (odchod do dôchodku, zmena
prostredia) a sociálna izolácia

moj prvý článok

Ak chcete viac info, prosím kliknite na tento odkaz

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *